Trods det faktum at fugemasser kun er en meget lille del af de samlede udgifter til et byggeprojekt, så spiller de en absolut afgørende rolle for at holde en bygning luft- og vandtæt samt for at hindre alvorlig skade og tab af isoleringsevne, hvilket kan medføre store omkostninger.

Derfor er det rette valg af fugemasse meget vigtigt for at sikre fuld funktionsdygtighed i hele konstruktionens levetid. Det er også blevet stadig mere vigtigt i forhold til energieffektivitet i byggeriet.

I et byggeprojekt er der mange forskellige typer fuger, der kræver effektiv vandtæt forsegling herunder al isolation, sanitet, konstruktion og bevægelige eller ekspanderende

Nedenfor ses vores sortiment af fugemasser til indendørs og udendørsfuger, vådrum, gulv, facader mv. 

Gulvfuger

Fuger i gulve bør tætnes og forsegles med en elastisk fugemasse, med høj bevægelsesevne og som giver en vandtæt fuge. Derudover bør en en gulvfugemasse også være kemikalieresistent, så den tåler rengøring og anden påvirkning af kemikalier, samt have gode mekaniske egenskaber. 

Sika tilbyder flere robuste og holdbare gulvfugemasser, som er velegnet til alt fra renrum og parkeringsanlæg til mere almindelig gulvfuger i beboelse. 

Vådrum / Badeværelse

Til fugearbejdet på badeværelser, i vaskerum, i køkkener og i andre vådrum, anbefaler vi at bruge en silikonefugemasse fx Sikasil© C. En silikonefugemasse er fleksibel og kan modstå konstant kontakt med vand, og derfor er den perfekt til fuger i brusekabinen, ved vaske og i andre samlinger i vådrum. 

Facadefuger

Det rette valg af fugemasse er meget vigtigt for at sikre fuld funktionsdygtighed i hele konstruktionens levetid, og det er samtidig stadig mere vigtigt i forhold til konstruktionens energieffektivitet. 

Facadefugemasser er afgørende for at holde en bygning luft- og vandtæt samt for at hindre alvorlig skade og tab af isoleringsevne, hvilket kan medføre store omkostninger. 

Udendørs fuger

Samlinger mellem forskellige elementer i bygningen skal forsegles for at hindre skader i konstruktionen. Manglende forsegling med den rette fugemasse kan bl.a. forårsage fugtskader, hurtigere nedbrydning af elemeterne og råd. 

Udvendige fuger kan fx være fuger mellem facadeelementer samt rundt om vinduer og døre. 

Sika er førende leverandør af fugemasser til byggeriet, og alle vores produkter og løsninger er resultatet af mange års erfaring, forskning af høj kvalitet samt kontinuerlig tilpasning og forbedring.

Specialfuger

Samlinger som skal forsegles findes ikke kun i ejendomme og beboelsesbyggerier. I Sikas sortiment af fugemasser findes ligeledes fugemasser velegnet til parkeringsanlæg, fodersiloer, tankanlæg mv. Det vil sige, at vi bl.a. også har fokus på at udvikle fugemasser med høj kemikalieresistens og brændstofresistens. 

Tætning af tag

Revnede tagsten og utætheder omkring tagsten, skortene, skotrender osv. kan forårsage store og uoprettelige skader på undertag og konstruktioner, hvis ikke det repareres. 

Sikas sortiment af fugemasser og tape til tag tilbyder produkter, der reparerer knækkede eller revnede tagsten, og som kan lime og tætne omkring fx tagsten. 

Fugeskum

Fugeskum kan bruges til alt fra montering til isolering. 

Fugeskum ekspanderer kraftigt straks efter indsprøjtning, og derfor kan det sprøjtes ind på meget trang plads og lukke huller og sprækker effektivt, når det ekspanderer.

Man bruger typisk fugeskum til isolering og fyldning af huller og hulrum bl.a. omkring vindues- og dørkarme samt omkring rør og gennemføringer. Samtidig bruges det også til isolering mod fx støj, kulde og træk.