Bæredygtighed har i mange år været kernen i Sika, og for mere end ti år siden begyndte vi at tilpasse vores bæredygtighedsstrategi efter miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse (ESG). Sika lever op til sit ansvar ved at tilbyde bæredygtige løsninger til energieffektivt byggeri og miljøvenlige køretøjer.

I takt med at bæredygtighed og dokumentation af bæredygtige løsninger fylder mere og mere i dansk byggeri og dansk industri, arbejder vi løbende på at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere til at leve op til de øgede krav.

Vi opdaterer og udvikler løbende dokumentation om bl.a. EPD, DGNBEC1 og M1. Nedenfor finder du links til vores produktdokumentation herunder mærkninger og certifikater.

Derudover opdaterer vi løbende produktsider med al relevant dokumentation. Såfremt du mangler yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os

Ved at anvende SikaBond® 151 og Sika® Primer MR Fast til udlægning af trægulve opnår man
50%
nedsættelse af energiforbruget og kuldioxisudledningen.
En Sika-kunde har opnået en besparelse på
9%
(50 ton) på kuldioxidudslippet, ved at anvende betonadditivet Sika® ViscoCrete®.
Sika Danmark er supportmedlem af
RFBB
(Rådet for Bæredygtigt Byggeri)

"More Value - Less Impact"

More value, less impact

Sika har en forpligtelse til at maksimere værdien af vores løsninger og bidrag for alle interessenter, samtidig med at minimere risici og ressourceforbrug.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed.

Læs mere om vores strategi for bæredygtighed.   

Sika | Sustainability

Med målet om "at øge værdien og reducere påvirkningerne" forfølger Sika seks strategiske målområder med fokus på bæredygtige løsninger, klima, engagement i lokalsamfund, energi, affald/vand og arbejdssikkerhed.

Læs mere om Sika & bæredygtighed på vores globale website.