Her kan du finde og downloade dine relevante EPD'er fra Sika

 

EPD står for Environmental Product Declaration/miljøvaredeklaration. EPD’er dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. Vedrørende LCA'en (livscyklusvurderingen) er den en del af EPD'en.

Vi arbejder løbende på at udvide og opdatere vores EPD database, og du er altid velkommen til at kontakte os, såfremt du mangler information. 

Søger du efter en EPD til et specifikt produkt, kan du med fordel bruge søgefeltet. Skriv produktnavnet fx "Sikafloor-264".