Når man designer og bygger et hospital eller en sundhedsfacilitet, er der mange krav, der skal opfyldes. Indendørsmiljøet skal være behageligt og hygiejnisk for både patienter og personale. Hver del af klimaskærmen skal være vandtæt og sikker - fra tag og udvendige facader ned til kælderen - for at beskytte mod kostbare vandskader. Ingen leverandør og producent forstår bygnings-, konstruktions- og vedligeholdelsesbehovene hos ejere, bygherrer og rådgivere af sundhedsfaciliteter bedre end Sika.

Systemer og Knowhow

Doctor and nurse walking through hospital with wall and floor coatings

Hos Sika sørger vi for at hjælpe dig med at skabe faciliteter med et behageligt, hygiejnisk indendørs rum for både patienter og personale. Disse omgivelser er derefter beskyttet af en flot, vandtæt og sikker udvendigt bygning. Sådan et byggeri opnås ved hjælp af Sika-løsninger, der endvidere minimerer energiforbruget samt reduceres fremtidige  reparations- og renoveringsudgifter. 

Vi hjælper samtidig også med at skabe et holdbart byggeri, der holder længe og kræver mindre vedligeholdelse. Med over 100 års erfaring tilbyder Sika én leverandør til fuldt integrerede og kompatible produkter og systemer velegnet til hospitaler, medicinske centre, klinikker og andre sundhedsfaciliteter - uanset om det er nybyggeri eller renovering.

Sikas løsninger er udviklet til at være energieffektive, yderst pålidelige og klimavenlige – dette er målt ved omkostningsevalueringer af hele livscyklussen.

Løsninger til sundhedssektoren

Et behageligt og hygiejnisk indemiljø. En vandtæt og sikker bygningskonstruktion. 
Det er Sikas opskrift på en holdbar og kosteffektiv løsning i høj kvalitet til sundhedssektoren. 

Gulv

Samlinger i gulve er uundgåeligt såfremt at gulvbelægningen er lavet af pladeprodukter såsom PVC eller linoleum, fordi pladerne/elementerne i sig selv og detaljer skaber samlinger, som er gulvets svage punkter i forhold til skader eller udvikling af bakterier.

Kreative designs er essentielle, når man ønsker at skabe et atrraktivt, behageligt og imødekommende miljø med høj gangkomfort og minimal gangstøj. Vores erfaring  er at disse egenskaber er vigtige for patienter, besøgende og ansatte på hospitaler og i andre sundhedsfaciliteter. 

Sikas gulvløsninger

Sikas gulvsystemer såsom Sikafloor® og Sika® ComfortFloor® har ingen svejsede samlinger og er helt fugefri for at undgå steder, hvor bakterier udvikles. Samtidig er de lugtfri ved applikation og efter de er taget i brug. Sikas fugefri  gulvsystemer tilbyder et flerfarvet udvalg af forskellige overflader og teksturer samt løsninger til at reducerer fodtrinsstøj.

Sika har gulvløsninger der kan blive specificeret i alle områder i sundhedsfaciliteter herunder patientrum, gangarealer, køkkener, receptioner, kontorer, skadestuer, operationsstuer, røntgenstuer, parkeringsanlæg og mange flere steder. 

Systemer tilbyder følgende egenskaber:

Designfrihed - tilgængelig i næsten alle farver med mange forskellige overfladeteksturer 

Overgår projektets behov - opfylder kravene til termisk og elektrisk ledning, kompatibel med gulvvarmesystemer og opfylder strenge internationale standarder for hygiejne og bakteriostase samt brandmodstand

Lang holdbarhed giver mindre hyppig reperation eller udskiftning - fremragende modstandsdygtighed overfor slid samt kemisk og mekanisk påvirkning

Højt komfortniveau - lyddæmpning samt stød- og skridsikkerhed

Mange systemer til alle områder - Sika gulve findes i udgaver som møder unikke krav i hvert enkelt område

Hygienic floor and wall coating in hospital made with Sika coating systems

Hygiejnemaling

Vægge og søjler på hospitaler og i sundhedsfaciliteter skal ofte klare de samme udfordringer som gulvet. At vælge det helt rigtige vægsystem til din sundhedsbygning sikrer hygiejniske vægoverflader der er lette at rengøre i mange år.

Sikas vægløsninger

Sika leverer komplette løsninger til vægge - fra spartler, malinger og flisesystemer til hygiejnemaling særligt velegnet til hospitaler. Sika systemer til vægge kan blive specificeret til alle områder i sundhedsfaciliteter herunder patientrum, gangarealer, køkkener, receptioner, kontorer, skadestuer, operationsstuer, røntgenstuer, parkeringsanlæg og mange flere steder. 

Sikagard® hygiejnemaling har ingen svejsede samlinger og er fuldstændig fugefri og fjerner dermed steder, hvor bakterier normalt udvikles. Malingerne er lugtfri under applikation og efterfølgende. Præcis som Sikas fugefri gulve findes Sikagard® overflademalinger i de mange farver og kan matche gulvene. 

Kombinationen af Sikas gulv- og vægsystemer er perfekt. Sikas konsulenter kan hjælpe med information om typiske gulv-væg forbindelser og meget mere. 

Corridor with Sika ComfortFloor in AZ Groeninge Hospital in Kortrijk Belgium

Tag

Et  vandtæt tag med lang levetid er afgørende for  en bæredygtig og pålidelig drift af en sundhedsbygning. Regn, sne, vind, sollys og mange andre miljøpåvirkninger kan forårsage fejl, som resulterer i utætheder og skader, der kræver dyre reparationer eller muligvis et nyt tag.

Sikas tagløsninger

Som førende leverandør på verdensplan og med mere en 50 års dokumenteret erfaring, leverer Sika høj kvalitet og lang holdbarhed med vores Sarnafil® and Sikaplan® tagmembraner. Derudover har vi udviklet SikaRoof® MTC flydende tagmembran der opfylder de specifikke behov og budgetkrav som tag på sundhedsfaciliteter har. Udover membraner tilbyder Sika er nærmest komplet tagsystem der inkluderer varmeisolering, tilbehør samt værktøj til installation.

Nogle af Sikas mange tagløsninger:

Udsatte tagsystemer
Speciallavede tage der inkluderer grafikker og metal-imitationstage
Vandtætning til Waterproofing for helikopterpladsdæk
Overbelastede tagarealer med komplekse detaljer
Ballast tage
Grønne tage, kølige tage og tage med solpaneler
Balkoner, terraser og dæk
Flade tagsystemer og elastiske fugemasser
Omlægning, vedligehold samt reparation og renovering

 

Sarnafil waterproofing membrane on all roofing areas on Volkswagen Plant in Wrzesnia

Forsegling og limning af glasfacader

Bygningsfacader giver som regel de første visuelle indtryk af et sundhedscenter, hvilket kan påvirke folks indtryk og opfattelse af deres potentielle pleje eller arbejdsmiljø. De udvendige facadevægge spiller også en central rolle for det indvendige miljø i forhold til  klima, vejrbeskyttelse og bæredygtighed - alt sammen påvirker bygningens langsigtede vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Kravene til bygningsfacaders ydeevne bliver derfor mere og mere krævende. 

Sika løsninger til glasfacader

Sikas anbefaling til glasfacader:

SikaHyflex® fugemasser til vandtæt forsegling af metal- og glaserede facadesamlinger.

Sika løsninger til installation af vinduer

Sikas anbefaling til installation af vinduer:

SikaHyflex® fugemasser med lav modulus 

Sika Boom® meget ekspansivt polyurethanskum til at udfylde og forsegle mellemrum mellem vinduesrammer og den tilstødende bygning 

SikaMembran® fleksibel inddækningstape til lufttæt, regntæt forsegling omkring glasenheder 

Sika løsninger til strukturel limning

Sikas anbefalinger:

Sikasil® WS vejrforsegling og strukturel silikoneforsegling

Sikasil® SG strukturel limining

1A

Arkitektoniske og strukturelle betonelementer

Betonens fleksibilitet og muligheder i forhold til design og udtryk gør det muligt at skabe strukturer på hospitaler og sundhedsinstitutioner, der ikke er mulige med andre byggematerialer. Ved at kombinere denne fleksibilitet med Sikas mere end hundrede års erfaring og ekspertise inden for betonformulering og optimering kan man realisere ægte arkitektoniske strukturer. 

Sika løsninger til betonelementer

Sikas beton additiver hjælper med at sikre beton af meget højkvalitet. Sika® ViscoCrete® for Self Compacting Concrete (SCC)

SikaColor® for colored concrete

SikaControl PerFin® for fine surfaces and architectural concrete

Sika løsninger til betonbeskyttelse og -forsegling

Sika har flere anbefalinger til forsegling og beskyttelse til betonelementer:

Sikagard® til betonbeskyttelse og imprægnering

Sika FerroGard® til forebyggelse af korrosion

SikaHyflex® og Sikaflex® er elastiske fugemasse, der giver en vandtæt forseglings

Sika løsninger til betonreparation

Sika anbefaler til betonreparation:

Sika MonoTop® mørtler til korrosionsbeskyttelse af udsatte stålkonstruktioner, betonreparationer og betonnivellering.  

Hospital building complex

Forsegling af samlinger

Byggestenene i sundhedsfaciliteterne - som betonpladen, glasfacadeelementet, tagmembranen, metaldækslet - lader generelt ikke vand, fugt eller luft komme ind i bygningen eller konstruktionen. Det er ved samlingerne, hvor en bygning er svagest for lækage. Kun korrekt specificerede og professionelt påførte fugemasser af høj kvalitet vil kunne holde din bygning eller konstruktion tæt i hele dens levetid.

Sikas løsninger til samlinger
  • Sikas fugemasser har god vedhæftning til en lang række materialer, herunder beton, murværk, malet træ, belagt eller galvaniseret aluminium, stål eller PVC. Dette er nemlig vigtigt til vinduer, døre og andre installationer.
  •  Fugemasser anvendes til facaden men også inde i bygningen, hvor VOC og ftalater, tinkatalysatorer og isocyanater kan blive et problem, afhængigt af lokale regler eller krav til bæredygtigt byggeri. Sika har fugemasser og primere, der opfylder alle disse krav. 
  • Sikas installationsfugemasser er meget bredt anvendt til indvendig forsegling, da de har en meget højere bevægelsesevne og bedre vedhæftning end akrylfugemasser. Især i trækonstruktioner udsættes fugerne for højere bevægelser på grund af sæsonens fugtighedsvariationer. 
  • Til konstruktionssamlinger, bevægelsessamlinger og forbindelsesled, kan Sikas vandtætte fugemasser, herunder hydrofile pakninger, termoplastiske vandbjælker og tapesystemer, kan leve op til de unikke krav. 

 

Facade Joint Sealing

Vandtætning og forsegling under jorden

Gemt for det blotte øje, har konstruktioner under jorden helt essentielle funktioner: Parkeringkældre, lagre, vaskeområder, rum med vigtige funktioner, tekniske lokaler, datacentre, kontorer eller beboelse. Disse områder er udstyret med fugtfølsommme varer og højteknologisk udstyr, som kræver et fuldstændigt fugtfrit miljø. 

Vandtætning af konstruktioner under jorden i beboelses-, kommercielle og infrastruktur projekter er afgørende for en holdbar beskyttelse af kernekonstruktionen. Anvendelsen af en tilstrækkelig vandtætning er nøglen til vedligeholdelsesfri levetid, hvilket betyder ingen nedetid og lave vedligeholdelsesomkostninger. 

Sika løsninger til underjordiske konstruktioner

Meget fleksibelt, inddelbar Sikaplan membransystem med integreret styring og indsprøjtningsstøtte. 

Fleksible, før- og efterpåførte SikaProof fuldt limede plademembransystemer og Sikalastic PU/PUREA baserede flydende påførte membransystemer 

Stift, imprægneringssystem bestående af vandtæt beton med forskellige Sika-tilsætninger kombineret med Sika-fugeimprægneringsløsninger fx SikaSwell®, Sika Waterbar®, SikaFuko®.

Imprægnering morterer til at forsegle og beskytte strukturen såsom Sikalastic®, SikaTop®, Sika MonoTop®.

Sika Igolfex® bitumenbaserede belægninger og SikaBit®  bituminøse membraner kombineret med Sika fugeimprægneringssystemer, f.eks. SikaSwell® , Sika®  Waterbar, SikaFuko® 

Applying waterproofing membrane at the basement of a data center

Passiv brandsikring

Moderne hospitaler indeholder flere forsynings- og netværkstjenester, herunder kabler, rør og ventilationskanaler i både horisontale og vertikale retninger, hvilket resulterer i utallige gennemføringer gennem de fleste vægge og gulve. Hver af disse gennemføringer og hver samling mellem forskellige bygningskonstruktioner, elementer og områder er potentielt en passage for spredning af flammer, varme og giftig røg til tilstødende rum og områder, hvilket i værste fald kan medføre ukontrolleret brandspredning i hele bygningen. 

Sika løsninger til passiv brandsikring

Mens aktive brandsikringssystemer som sprinklere kan slukke brande, er passiv brandbeskyttelse designet til at forhindre spredning af brand og inddæmme den i afgrænsede rum for at minimere skaderne og endnu vigtigere for at give folk i andre områder tid til at evakuere sikkert. I tilfælde af brand vil varme og røg sprede sig gennem gennemføringer og samlinger i vægge og gulve, hvilket vil forårsage skader, bringe mennesker i fare og potentielt også blokere flugtveje. 

Systemer til passiv brandsikring
  • Brandresistente silikonefugemasser til liniære fuger i vægge og gulve
  • Brandresistente akrylfugemasser til gennemføringer og samlinger
  • Brandresistente PU fugemasser til liniære fuger og gennemføringer
  • Brandresistente ekspanderende skum til liniære fuger
  • Brandresistente  opsvulmende fugemasse til gennemføringer
  • Brandresistent varmeafledende coating til beskyttelsesplader
  • Coatet brandresistent mineraluldsplade
  • Brandresistent rørmanchet
  • Brandresistent lastbærende spartelmasse
Fireman in front of house on fire