Sikaflex®-121 Roof Tiles

Tagstensklæber

Sikaflex®-121 Roof Tiles er en 1-komponent, højtydende elastisk klæber til tætning, limning og reparation af tagsten.

  • God vedhæftning til porøse og ikke-porøse underlag
  • Gode mekaniske egenskaber
  • God bearbejdelighed
  • Meget lave emission - EC 1PLUS   
  • Opløsningsmiddelfri (iht. TRGS 610)
  • Kan overmale
  • Lim / fuge med CE-mærkning