Brandbeskyttelse er en stadig vigtigere del af vore dages bygningsindustri, hovedsageligt på grund af urbanisering. Jo mere tætbeboede miljøer vi lever i, jo større er risikoen for, at en livstruende brand spreder sig hurtigt. Bygninger og strukturer har brug for beskyttelse mod denne forestående trussel. Konsekvent anvendelse af integreret, passiv brandbeskyttelse er den mest effektive måde at minimere denne risiko og beskytte menneskers liv, deres ejendom og miljøet. 

Fuger og gennemføringer som svage punkter efter et brandudbrud

Moderne bygningsrammer er bygget med åbninger til forskellige brugs- og netværksrør, herunder kabler, ledninger og ventilationskanaler, i både vandrette og lodrette retninger, hvilket resulterer i utallige gennemføringer gennem de fleste vægge og gulve. Hver af disse gennemføringer og hver fuge mellem de forskellige bygningskonstruktioner, elementer og områder er potentielt en passage til spredning af flammer, varme og giftig røg til de tilstødende rum og områder, som - i værste fald - kan resultere i ukontrolleret brandudbredelse i hele bygningen.

brandmand slukker ild i ført beskyttelsestøj
Brandmand holder slukket brandslange foran ildebrand
Aktiv vs. passiv brandsikring

Det er her passiv brandsikring kommer i spil. Mens aktive brandsikringssystemer, såsom sprinklere, kan slukke ild, er passiv brandsikring designet til at forhindre spredning af ild og inddæmme ilden i definerede rum for at minimere skader og - endnu vigtigere - for at give mennesker i andre områder tid til at evakuere. I tilfælde af brand vil varmen og røgen sprede sig gennem gennemføringer og fuger i vægge og gulve, og forårsage skader, fare for mennesker og potentielt også blokere flugtveje.

Brandsikringssystemer - et væsentligt aktiv for beboere og ejere

  • Begrænser spredningen af ild ved at inddæmme den i et enkelt rum i oprindelsesområdet
  • Bremser spredningen af giftig gas og sort røg, så folk får mere tid til at flygte
  • Giver mennesker livsvigtig tid til at flygte under brandulykker
  • Beskytter flugtveje, bygningsstruktur og kritiske strukturelle elementer
  • Minimerer omkostningerne til genopbygning efter branden
  • Beskytter ejernes bygningsaktiver

Se hvor Sikas løsninger kan bruges

Henrik Nielsen

Teknisk konsulent
World Map

Vil du vide mere?

Kunne dette være interessant for dit projekt eller din virksomhed?