SikaSeal®-627 Fire Collar+

Brandresistent rørmachet

SikaSeal®-627 Fire Collar+ er en brandresistent præfabrikeret rørmachet bestående af en metalkappe og et ekspanderende graffitmateriale, der påsættes omkring indendørs plastrørsgennemføringer. I tilfælde af brand lukker SikaSeal®-627 Fire Collar+ hullet på grund af volumenudvidelse på op til 17 gange.

  • Op til 4 timers brandmodstand
  • Meget ekspanderende - volumenudvidelse op til 17 gange original størrelse
  • Stort rørsortiment dækket
  • Testet for en lang række relevante væg- og gulvtyper