Efter opbygning af rammerne er det næste vigtige trin i konstruktionen at beskytte strukturen. Dette er måske det vigtigste trin. Sika ved, hvor vigtigt det er at vælge materialer, du kan stole på står imod alt - fra underjordisk vand til regn, til den uventede trussel om brand eller den gradvise konsekvens af korrosion - og derfor beskytte det byggede projekt.