De forskellige bygningselementer, -materialer og -fag samles i en fuge. En fuge opstår, hvor to komponenter mødes og den kan forekomme i et konstruktionselement eller i en del af en grænseflade mellem to elementer. Fugetætningen letter konstruktionen, da der bruges et antal komponenter fremstillet af forskellige materialer. Fuger gør det muligt for materialerne at bevæge sig, men de skal forblive vand-, luft-, varme-, kulde- og damptætte. Undgå at begå fejl, hvor din bygning er mest sårbar over for lækage - i fugen. 

Hvorfor er fugning vigtigt?

Byggestenene i din konstruktion - såsom betonpladen, glasfacadeelementet, tagmembranen, metalafdækningen - lader normalt ikke vand, fugt eller luft komme ind i bygningen eller strukturen. Det er ved samlingerne, at en bygning er svagest overfor lækager. Kun korrekt specificerede og professionelt anvendte fugemasser af høj kvalitet er i stand til at holde din bygning eller struktur vedvarende tæt i hele dens levetid.

Joint Sealing by Sika

Når man laver installations- eller byggearbejde, forekommer der næsten altid store huller, fuger og gennemføringer - hvoraf de fleste ikke er synlige i vores daglige liv, da de normalt er dækket. Almindeligvis findes der sådanne mellemrum mellem vindues- eller dørkarme og den omgivende væg, eller i området omkring en ledningsgennemføring, for eksempel. Til en permanent fyldning af disse hulrum er det vigtigt at anvende en fugeskum af høj kvalitet for at holde samlingen godt isoleret, især mod akustisk eller termisk overførsel. Ekspanderende fugeskum fungerer hurtigt, er lette at anvende og forsegler selv de mest usædvanligt formede huller.

Joint Sealing by Sika

Om Sikas løsninger

  • Sikas fugemasser udviser god vedhæftning til en lang række materialer, herunder beton, mursten, malet træ, beklædt eller galvaniseret aluminium, stål eller PVC. Dette er nemlig vigtigt for montering af vinduer, døre og andre installationer.
  • Fugemasser anvendes på facaden og også inde i bygningen, hvor flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og andre fugemassekomponenter såsom phthalater, tinkatalysatorer og isocyanater kan blive et problem, afhængigt af de lokale regler eller krav til grøn bygning. Sika har fugemasser og primere, der opfylder alle disse krav.
  • Sikas installationsfugemasser er i høj udstrækning anvendt til indvendig fugning, da de har en meget højere bevægelsesevne og bedre vedhæftning end akryl, og da de kan overmales. Specielt i trækonstruktioner udsættes fugerne for større bevægelse på grund af sæsonbestemte fugtighedsvariationer.
  • Til anvendelser som konstruktionsfuger, bevægelsesfuger og forbindelsesfuger kan Sikas vandtætte fugetætningsløsninger, inklusive hydrofile pakninger, termoplastiske fugebånd og båndsystemer, imødekomme disse unikke krav.
  • De vigtigste anvendelsesområde for Sikas fugeskum er akustisk og termisk isolering, fyldning af konstruktionsfuger samt rør- og kanalindtag og til limning af isoleringspaneler.  
Sika Erfaring

Sika har en lang historie inden for fugetætning, fra klimaskærme og interiører til underjordiske strukturer og alle slags vandtætte samlinger. Alle Sikas produkter er resultatet af mange års erfaring, fremragende forsknings- og udviklingsevner, kontinuerlig tilpasning til og forbedring af moderne byggematerialer og praksis samt avancerede produktionslokationer.

Da Sika globalt er repræsenteret i over 100 lande, kan vi trække på erfaringer fra kollegaer i hele verden.

Når du vælger en fugeløsning, kan Sika anbefale...

  • Til ikke-porøse underlag, såsom metal og glas, skal du vælge Sikas innovative silikone-serie.
  • Til porøse underlag, såsom beton, murværk og mursten, skal du vælge Sikas avancerede polyuretan-fugemasser.
  • Til applikationer, hvor der kræves et bredt vedhæftningsområde, såsom til vinduesinstallationer, er de unikke silanmodificerede polymerfugemasser bedst egnede.
  • Til fuger, der er for brede til almindelige fugemasser eller som kræver væsentlig vandtætning, foreslås Sikas fugetape, ekspanderende profiler, fugebånd og injektionsslangesystemer, afhængigt af projektets specifikke behov.
World Map

Vil du vide mere?

Kunne dette være interessant for dit projekt eller din virksomhed?

Reference Projects