Additiver til cement er materialer, der tilføres cement til optimering af cementens egenskaber og cementslibeprocessen. Tilsætningsstoffer til cement klassificeres i forskellige produktgrupper, såsom slibehjælpemidler, styrkeforstærkere og ydeevneforstærkere.  

Cementadditiver er et populært valg fordi de...

  • Påvirker produktionsprocessen og cementens kvalitet positivt.
  • Forbedrer definerede cementegenskaber, f.eks. pulverflydbarhed, styrkeudvikling, mørtelbearbejdningsevne og holdbarhed.
  • Tilpasser cementkvaliteten for at imødekomme de krav, der stilles i relevante standarder og af cementkunder.
  • Bidrager til rentabiliteten i cementfabrikker.
  • Sikrer mindre miljøpåvirkning ved at reducere udnyttelsen af energi og ressourcer kombineret med et minimeret CO2-aftryk. Læs mere om Sikas bæredygtige tiltag
Grinding of the finished cement in a ball mill

Sikas teknolgi til cementadditiver

Hver enkelt cementfabrik har forskellige karakteristika for lokale råvarer, tilgængeligheden af mulige erstatninger for klinker (såsom supplerende cementholdige materialer) og varierende forhold under cementslibningsprocessen.

Derudover varierer lokale standarder og kundernes behov med hensyn til cementens ydeevne på grund af unikke klima- og konstruktionsmetoder. Derfor skal løsningsmodellen for højest mulige produktionshastigheder eller maksimal anvendelse af supplerende cementholdige materialer justeres individuelt.

Sika tilbyder mange typer tilsætningsstoffer til cement, der er kendt for at forbedre cementkvaliteten, øge produktionseffektiviteten og imødekomme dine lokale krav: 

Hjælpemidler til slibning

Slibehjælpemidler anvendes i cementfabrikken (i kuglemøller, lodrette rullemøller, HoroMill) til at øge produktiviteten, spare elektrisk energi og/eller til at øge finheden og forbedre definerede cementegenskaber, f.eks. pulverets flydbarhed.

Et typisk eksempel er SikaGrind®-400. Baseret på kendskabet til dets design og produktion har Sika udviklet en polycarboxylatpolymerdrevet slibehjælpemiddelteknologi, der er i stand til at forbedre ydeevnen for traditionelle slibemidler. Et typisk eksempel er SikaGrind®-840.
 

Styrkeforstærker

Der findes flere måder, hvorpå man kan øge cementens mekaniske styrke. Det er almindeligt at bruge cementtilsætningsstoffer, der øger den mekaniske styrke ved kemisk aktivering uden at ændre cementoverfladen og partikelstørrelsesfordelingen. Alkanolaminer bruges ofte og er i stand til at øge trykstyrken med max. 5 MPa. Typiske eksempler er SikaGrind®-200 og SikaGrind®-700. Disse blandinger øger samtidig slibehjælpemidlets produktivitet.

Ydeevneforstærker

Klinker erstattes ofte med supplerende cementholdige materialer såsom granuleret højovnsslagge, naturlige puzzolaner og flyveaske for at reducere CO2-emissioner og materialepriser. Supplerende cementholdige materialer kan imidlertid modvirke styrkeudviklingen, pulverflydbarheden, mørtlets bearbejdningsevne og holdbarhed, som er afgørende for cementkvaliteten. Eksempler på vores ydeevneforstærkere er SikaGrind® LS-43 til produktion af Portland kalkstenscement og SikaGrind®-184 til slaggecement.

Brands

SikaGrind®

Forstå de lokale forhold og definer målene 

Sika kan hjælpe dig med at nå dine mål, uanset om du bliver konfronteret med et specielt problem eller om du står overfor den daglige udfordring med at forbedre rentabiliteten. Lokale forhold og krav varierer meget, hvilket gør det nødvendigt at håndtere alle anlæg individuelt. Sika kan tilbyde skræddersyede løsninger, designet til at imødekomme individuelle udfordringer, samtidig med at vi kan samarbejde som partnere med et fælles mål.

Laboratorieforsøg til evaluering af tendenser 

For at starte en produkt- og procesoptimering skal der fastsættes veldefinerede og teknisk gennemførlige mål relateret til de nuværende produktions- og kvalitetsparametre. Baseret på vores erfaring med cementproduktionsprocessen og vores produktkendskab anbefaler vi et eller to SikaGrind®-produkter til anlægsforsøg. Om nødvendigt kan laboratorieforsøg arrangeres i et af Sikas regionale cementlaboratorier.

Sikas eksperter udfører anlægsforsøg 

Forberedelse og udførelse af anlægsforsøg håndteres af Sikas medarbejdere i samarbejde med anlægspersonalet. De produktionsdata og cementanalyseresultater, der findes i de specialiserede laboratorier, diskuteres derefter mellem dig og Sikas cementspecialister for at blive enige om, hvordan målene nås og for at definere de næste trin.

Evaluering af cementkvalitet i
laboratorieanalyse

I tilfælde af ufyldestgørende resultater eller hvis der er behov for yderligere optimeringsarbejde, kan endnu en testcyklus på anlægget med potentielle produktmodifikationer og laboratorieforundersøgelser være nødvendig. Sikas analyselaboratorium er veludstyret med moderne instrumenter og veluddannede teknikere.

 

CO2-udledning

Ved at reducere den specifikke slibeenergi og reducere klinkerfaktoren bidrager SikaGrind® til mindre CO2-udledning.

World Map

Vil du vide mere?

Kunne dette være interessant for dit projekt eller din virksomhed?