Sikas brede sortiment af tilsætningsstoffer tilfærdigbeton tilfredsstiller de fleste behov.

Vores tilsætningsstoffer er tilpasset lokale forhold, cementer og høje miljøkrav.

Tilsætningsstoffer til færdigbeton

Superplastificerende stoffer til færdigbeton              

Kompleksiteten i færdigbeton kræver også, at tilsætningsstofferne imødekommer de forskellige krav, som bearbejdelighed, bearbejdningstid, hærdeudvikling mv. Med Sika ViscoCrete-teknologien har Sika et bredt program, som tilfredsstiller alle disse krav, også med forskellige cementtyper.

Luftindførende og dæmpende stoffer         

Frostbestandighed er en vigtig egenskab for mange betonkonstruktioner i et koldt klima. Sika har luftindførende (Sika AER) stoffer for at tilføre luft til betonen for at give modstandsdygtighed over for frost. Luftporer i overfladen kan også reduceres med Sikas løsninger til dæmpning af luftporer (Sika Perfin). Sika Demper reducerer uønskede luftporer.

Plastificerende stoffer

Plastificerende tilsætningsstof (Plastiment), som giver mellem vandreduktion.

Accelererende stoffer            

Kompleksiteten i færdigbeton kræver også, at tilsætningsstofferne imødekommer de forskellige krav, som bearbejdelighed, bearbejdningstid, hærdeudvikling mv. Med Sika ViscoCrete-teknologien har Sika et bredt program, som tilfredsstiller alle disse krav, også med forskellige cementtyper.

Retarderende stoffer       

Disse stoffer anvendes for atudsætte betonens størkningstidspunkt.