Sika MonoTop®-4012

Cementbaseret R4 betonreparationsmørtel indeholdende genanvendte materialer
(erstatter Sika Monotop-412 ECO)

Sika MonoTop®-4012 er en 1-komponent, fiberforstærket reparationsmørtel med meget lavt svind, der overholder krav til klasse R4 iht. EN 1504-3, og indeholder genanvendt materiale der reducerer produktets CO2-aftryk.

 • Indeholder genanvendt materiale
 • Lagtykkelse 6–120 mm
 • Sulfat resistent
 • Egnet til håndudsætning og sprøjtepåføring
 • Nem at anvende
 • Meget lavt svind
 • Kræver principelt ingen vedhæftningsprimer, heller ikke ved håndudsætning
 • Lav permeabilitet
 • Brandklasse A1
 • Klasse R4 iht. EN 1504-3
 
 • Anvendelig til reparationsarbejder (princip 3, metode 3.1 & 3.3 iht. EN 1504-9). Reparation af afskallet og beskadiget beton ifm. bygninger, broer, infrastruktur m.v.
 • Velegnet til konstruktiv forstærkning (princip 4, metode 4.4 iht. EN 1504-9). Forøgelse af betonkonstruktionens lastkapacitet ved påføring af mørtel.
 • Egnet til bevarelse eller genopretning af passivitet (princip 7, metode 7.1 og 7.2 iht. EN 1504-9). Forøgelse af dæklag med mørtel og udskiftning af forurenet eller karbonatiseret beton.