Sikafloor® Marine akustiske systemer forbedrer miljøforholdene i alle dele af skibet ved at dæmpe energitransmissionen og absorbere luftbåren støj.

Akustiske gulve til skibsbygningsindustrien

Sikafloor® Marine Visco Elastic Technology

For at gøre det indre af skibe mere behageligt og mere støjsvagt, findes der viskoelastiske løsninger, der dæmper støj og vibrationer, inden for Sikafloor® Marine-serien.

VEM viskoelastisk mørtelteknologi og PU Red teknologi kan kombineres med forskellige marinemørtler for at tilbyde en bred vifte af gulve. Med den rigtige kombination kan du finde den løsning, som kunden har brug for under hensyntagen til vægt, tykkelse og isoleringsniveau.

Sikafloor® Marine viskoelastiske systemer er bygget op med et fleksibelt lag påført dækket med et begrænset lag installeret ovenpå.

Det fleksible viskoelastiske lag er Sikafloor® Marine VEM-teknologien, en viskoelastisk polymermodificeret mørtel. Det begrænsede lag er enten en vandbaseret cementmørtelblanding af Sikafloor® Marine 18, Sikafloor® Marine 118 Fast Cure (FC), Sikafloor® Marine 190 eller stålfliser. Sikafloor® Marine visco-elastic har den fleksibilitet og den nødvendige masse til at dæmpe fartøjers vibrationer, især i det lavere frekvensområde produceret af motorer, thrustere og andre støjkilder.

Applicatino of Sikafloor Marine damping floors

Bedst anbefalede produkter til lyddæmpende gulvsystemer