Teknisk support for vores kunder har altid været højt prioriteret hos Sika.

Det er ikke nok for os blot at levere vores pålidelige og certificerede produkter, vi skal også gøre vores kunder i stand til at bruge Sika produkter på en professionel måde. Det omfatter også en tydelig projektarbejdsgang med tydeligt ansvar og opgaver til facadeprojekter. Uddannelse og sikring af viden er en væsentlig støtte til succesfuld realisering af et projekt. For at opnå dette har vi skabt moderne digitale værktøjer. Jobs i bygningsindustrien bliver desuden mere og mere udfordrende. Med brugen af nye materialer, skærpede bygningsreglementer og stigende afkobling af planlægning og udførelse i den globaliserede økonomi som drivkraft, reagerer Sika på den stadig stigende kompleksitet i byggeindustrien med BONDING EXCELLENCE programmet.

BONDING EXCELLENCE programmet dækker alle de forskellige af og til vanskelige aspekter af konstruktionsmæssigt limede facadeprojekter og kombinerer dem på en avanceret let-anvendelig onlineportal. På denne måde bliver et komplekst projekt fra planlægning til implementering i et team på tværs af virksomhederne til en håndterbar og flydende arbejdsgang. En sådan professionel projektudførelse bidrager til at skabe tillid til vores gensidige forretningspartnere – både bygningsejere og -planlæggere.
 

BONDING EXCELLENCE PLATINUM kontrahent viser kontinuitet over adskillige år hvad angår kvalitetsstyring og forretningsforhold

Virksomheden skal ikke gå på kompromis med kvaliteten. Både ledelse og arbejdere er fuldt engageret i at tage passende horholdsregler for hele tiden at forbedre kvaliteten af produktionsprocessen og det endelige produkt. Regelmæssige revisioner, som bliver udført af Sika, har til formål at kontrollere om lært lektie er blevet implementeret i facadeprojekterne. Disse revisioner er en integreret del af BONDING EXCELLENCE programmet. Den støtte Sika yder er avanceret teknisk service og udvidede garantier. Og endelig er vi stolte af at forfremme vores BONDING EXCELLENCE PLATINUM kontrahenter til specifikationsansvarlige og investorer.

Uddannede brugere er uddannet af Sika i anvendelse og påføring af Sika produkter.

I løbet af live træningsforløb, trænes de vigtige aspekter af vellykket limning såsom forbehandling af overflade, korrekt produktpåføring og kvalitetskontrolplan. Fabriksrevision af Sika udføres efter anmodning.
 

Fordele ved BONDING EXCELLENCE Portal:

Effektivitetsfremgang i håndtering af facadeprojekter med glaskonstruktion

Lean management på dit facadeprojekt med BONDING EXCELLENCE

Omfattende teknisk uddannelse af dine påførere

Øget kvalitetsbevidsthed i dine teams

Pålidelig sikkerhed hos dine færdige glas- og facadeprodukter

Driver en ny professionel standard for glaskonstruktionsfacader

"Når en professionel burger af Sika produkter altid gør mere end forventet, er det så ikke rimeligt at han kan forvente mere til gengæld fra Sika? Det er hvad vi tror, og som svar har Sika skabt to forskellige programmer, som gør vores kunder endnu mere professionelle i deres facadeprojekter. "