Generelle forholdsregler

  • Opbevar alle kemiske produkter ved en temperatur på over 5 °C i en passende periode inden brug.
  • Vær opmærksom på, at lister, der skal trykkes ind, vil være sværere at montere ved lavere temperaturer, eftersom rudelimen er stivere:
  • Vær ekstra omhyggelig ved fjernelse og placering af paneldele og dæklister, da de bliver skøre under frysepunktet.
  • Limen virker ikke ved lufttemperaturer under -10 °C. Stil køretøjet på et sted, hvor der er en højere lufttemperatur, eller udskyd jobbet.
     

Lave temperaturer

Der skal træffes yderligere foranstaltninger ved limning af glas ved temperaturer mellem -10 °C og 5 °C, så glasset limes sikkert med alle metoder.

Hvis kolde materialer flyttes ind i varme omgivelser, kan der danne sig kondens. Hvis der dannes kondens og ved fugtige og/eller våde forhold, skal materialer eller overflader rengøres og tørres af, inden arbejdet påbegyndes
 

Sika® Cleaner G+P Hvis temperaturen er under -5 °C, fryser glasrengøringsmidlet, når det kommer i kontakt med ruden, og det virker derfor ikke. I så fald skal ruden og køretøjet flyttes til varmere omgivelser, eller ruden skal rengøres på lageret inden den mobile montering. 
Sika® Cleaner PCA Eftersom Sika® Cleaner G+P fryser ved lave temperaturer, kan man vælge at bruge Sika® Cleaner PCA i tør tilstand til at fjerne forurening med. Der er i så fald ikke muligt at kontrollere befugtningen.
Sika® Aktivator PRO Kondens på ruden hæmmer ikke Sika® Aktivator PRO. Forbehandling kan også foretages på forhånd i en lagerbygning for at sikre en kontrolleret reaktion.
Sika® Primer-207

Vent, indtil primerens overflade er "berøringstør", hvis den bruges til limning.

Tip: Opvarmning af primeroverfladen med en hårtørrer, indtil den er "berøringstør", sparer en del tid (høje temperatuer, der skyldes brugen af en varmluftspistol kan ødelægge primeroverfladen).

Ved lave temperaturer kan primeren nemt skrubbes af overfladen, da den kun var berøringstør og ikke tværbundet i længere tid end den angivne afdampningstid. Dette påvirker ikke limningen, men hvis der sættes tape på (f.eks. skumtape), og dette trækkes af igen, kan primeren løsne sig.

Rudelim

Klargør limen ved omgivelsestemperatur før brug for at lette påføringen. Sika anbefaler, at limens temperatur sænkes til over 5 °C inden påføring, pga. den øgede viskositet ved lave temperaturer. Sika's anbefalinger vedrørende udstyr til påføring er baseret på limtemperaturer på 5 °C og derover.

Varme temperaturer

For at undgå, at der dannes bobler i limstrengen, bør glaskomponenterne og køretøjets åbning ikke udsættes for direkte sollys, før Minimum-Kør-Væk-Tiden (MDAT) er gået.

Åbentiden er væsentligt kortere i varme og fugtige miljøer.
Glasset skal altid monteres inden for åbentiden. Som tommelfingerregel reducerer en ændring på 10 °C åbentiden med det halve. Høj luftfugtighed øger denne effekt yderligere, hvilket kan verificeres ved at teste produktets skinddannelse. Sørg for aldrig at montere en rude, efter at produktet har
dannet skind.