Lad lakken tørre i 24 timer, før overfladen behandles, hvis du arbejder med en nymalet bil og ikke kender malingen, tørresystemet og/eller de korrekte tørretider.

Brug anbefalingerne fra lakeringsværkstedet, hvis du ikke kender tørretiderne, og gå frem som følger:

Removing corrosion
  • Slib limområdet med fiberskive (meget fin) eller meget fint sandpapir (korn 180).
    *Tilgængelig hos Sia Abrasives
Removing corrosion
  • Afrens åbningen med Sika® Cleaner G+P.
Removing corrosion
  • Påfør Sika® Primer-207 med en skumklods eller pensel, sørg for, at primeren overlapper den omgivende intakte maling med mindst 5 mm.
  • Lad produktet dampe af i mindst 3 minutter.