Sika® Cleaner G+P kan benyttes inden forbehandlingen for at fjerne almindelig forurening som f.eks. snavs, støv og fingeraftryk. Der har dog været et stigende antal eksempler på ualmindelige former for forurening på forruder, der kan påvirke vedhæftningen negativt.

Eksempler:

Nogle former for forurening bliver først synlig efter yderligere test. For at bekræfte, at denne forurening forefindes, skal autoglasteknikeren uddannes i at undersøge limområderne på hver enkelt del for at påvise anderledes områder med overfladespænding. Teknikeren bør holde øje med, om glasrensemidlet trækker sig eller ændrer udseende langs forurenede områder.

Anbefalet behandling ved snavs

Hvis der konstateres forurening, skal følgende universelle behandlingsprocedure følges:

Removing corrosion
  • Start med at afrense med en ny Sika® Cleaner PCA.
  • Når forureningen er fjernet, udviser glasrensemidlet forbedrede befugtningsegenskaber.
  • Tør af med papir, og fortsæt med de anbefalede forbehandlingstrin.
  • Sika® Cleaner PCA bliver mere effektiv, hvis den bruges i tør tilstand.
     
Removing corrosion
  • Befugt overfladen. Brug ikke for meget Sika® Cleaner G+P, da dette vil reducere produktets virkning.
  • Kontrollér for snavs.