Sika® Intraplast® A

Ekspansionsmiddel til beton og cementmørtel

Sika® Intraplast® A er et pulver der anvendes som tilsætningsstof til beton og cementmørtel. Produktet giver en ekspanderende, homogen og let bearbejdelig beton/mørtel. Sika® Intraplast® A giver en kontrolleret forsinkelse af hvornår betonen/mørtlen sætter sig, og sikrer en bedre fordeling af cementen, der igen giver bedre flydeegenskaber og indtrængning i revner og hulrum.

  • Virker ekspanderende
  • Virker plastificerende og luftindførende