Sikafloor® Purcem® er et gulvsystem, som er meget velegnet til udlægning i fødevareproduktion eller andre områder, der er udsat for ekstrem belastning.

Sikafloor® Purcem® er polyuretan, cement hybride gulvsystemer der giver en ekstrem performance i mekanisk og kemisk resistens samt reduceret miljøpåvirkning. Fordi de er holdbare, har en lav vedligeholdelsesfrekvens og med mulighed for genbehandling af overfladen, vinder vores alsidige Sikafloor® PurCem® og Sikafloor® PurCem® Gloss produktsystemer mere og mere indpas på den globale scene for gulve, der er udsat for tung belastning.

Typisk installeres Sikafloor® PurCem® gulve med en let eller meget skridhæmmende overflade eller i fuld lagtykkelse for at sikre høj performance i våde områder.

Kontakt Sika

Fejlmeddelelse
Fejlmeddelelse
Fejlmeddelelse
Fejlmeddelelse
Fejlmeddelelse
 • Godkendt til brug i fødevareindustrien USDA, Canadianog British EN Standard godkendelser
 • Kemikalie- og slidresistent
 • Hurtig hærdetid, reduceret down time
 • Bred temperaturresistens
 • Meget nem at rengøre
 • Skridhæmmende
 • Mange muligheder for overflade finish
 • Porefri, tekstureret og ikke absorberende overflade
 • Ekstrem god bearbejdelighed gør udlægning hurtigere
 • Lugtfri
 • Tolerant overfor overfladefugt (<10 %)
Sika mand taler med fabrikejer på et gult Sikafloor® PurCem® gulv.
Sikafloor Purcem | Fiskefabrik

Sikafloor® PurCem® er velegnet i områder udsat for:

 • Ekstreme hygiejniske betingelser der kræver ofte og intensiv rengøring med damp, varmt vand og aggressive kemikalier
 • Våde og tørre produktionsprocesser
 • Spild eller påvirkning af aggressive kemikalier
 • Høje krav til sikkerhed med hensyn til graden af skridhæmmende egenskaber
 • Servicetemperaturer op til +120 °C eller ned til -40 °C
 • Svær punktlast
 • Ofte og tung trafik
 • Slag/stød