Sika® SmartCut-udskæring

SmartCut er et meget enkelt og let anvendeligt værktøj til udskæring af forruder. Den lille størrelse gør, at det kan bruges til både for-, bag- og sidevinduer. Takket været værktøjets kompatibilitet med stålwire og PE-fibertråd kan det bruges på alle former for forruder.

  • Beskyt karosseriet med tape. Stik hul i den eksisterende lim med sylen, helst i et af de nederste hjørner.
  • Sæt wiren/fibertråden på sylen, og træk den ind. Træk 1 gange forrudens diagonale længde ind.
  • Placer wiren/fibertråden hele vejen rundt om forruden. Sørg for, at den placeres oveni den eksisterende lim. Lås wiren/fibertråden i spolen.

Placer wiren/fibertråden på SmartCut-skæreren. Placer SmartCut-skæreren i hjørnet af forruden som vist. Rul wiren/fibertråden op vha. skraldehåndtaget.

  • Rul wiren/fibertråden op til en maksimal vinkel på 80° i forhold til skæreretningen. Skær omhyggeligt rundt om hjørnet.
  • Flyt SmartCut-skæreren til næste hjørne, frigør wiren/fibertråden for at flytte den. Gentag processen.
  • Fortsæt som vist, indtil limen er skåret igennem overalt.

Det kan ske, at modstanden er større i visse områder. I disse områder hjælper det at save med håndtaget. Det gør, at der saves på wiren/fibertråden, så området er nemmere at frigøre.