Sika bidrager til en bæredygtig fremtid

Afhængigt af miljøet omkring en betonkonstruktion – f.eks. maritimt, industrianlæg, kemikalier, etc. kan der opstå alvorlige skader på betonen, hvis den ikke behandles på korrekt måde. Skaderne kan resultere i, at konstruktionen bliver helt ødelagt. Gennem reparationer, ydre beskyttelse, og forstærkende produkter og systemer, som forlænger levetiden og forhindrer nedbrydelse, bidrager Sika med en positiv og holdbar virkning på miljøet.

Livscyklus analyse
yes
Livscyklus analyse (LCA)

Livscyklus analyse (LCA) er en standardiseret metode til at bedømme og sammenligne input, output og potentiel miljøpåvirkning af produkter og service igennem levetiden.

Reparation och ytskydd för att minska på avfall
Reparation og ydre beskyttelse for at mindske affald

Sika bidrager med løsninger til reparations- og vedligeholdelsessystemer, som holder længe og som derved øger vedligeholdelsesintervallerne. Takket være dette mindskes mængde af affald markant.