Det er vigtigt at passe på sin beton. Beton er et meget holdbart materiale over tid, men i sidste ende er man nødt til at renovere. Hvis man foretager løbende vedligeholdelse, forlænges levetiden betydeligt. Hvis man desuden beslutter at renovere betonen på et tidligt tidspunkt, er der mange penge at spare. Betonen nedbrydes af forskellige årsager, og nedenfor præsenteres de to mest almindelige årsager til, at der kommer skader i betonen.

Korrosion

Korrosion er en elektrokemisk proces, der danner rust. Korrosion er selvfølgelig ikke godt for betonen, da rusten øges i volumen og gør, at betonen revner og til sidst går løs. Dette kaldes, at betonen revner. Når man i en tidlig fase ser, at betonen
begynder at revne, bør man handle snarest for at stoppe processen. Når processen er gået i gang, og der er revner i betonen, kan hele nedbrydningsprocessen accelerere, da fugt og syre så har lettere ved at komme
ind til armeringsjernet.

Karbonatisering

Karbonatisering er den rare nedbrydningsproces. Det som sker, er, at kuldioxiden i luften trænger ind i betonen og skaber en kemisk proces sammen med kalciumhydroxiden, som findes i den nystøbte beton. Processen indebærer, at pH-værdien sænkes, og betonen mister sin naturlige beskyttelse af armeringsjernet. Karbonatisering er i sig selv ikke farlig for betonen, det er først, når der kommer fugt og ilt til armeringsjernet, at korrosionen kan begynde. For at beskytte betonen mod karbonatisering er det almindeligt at behandle overfladen med et karbonatiseringsbremsende middel, fx SikaGard®-675 W Elastocolor.

Kloridangreb

Kloridangreb betragtes som den farligste nedbrydningsproces for ​​beton og er desværre også den mest almindelige. Klorider er et andet ord for salt. Klorider er en meget aggressiv nedbrydningsproces, som også starter en korrosion af armeringsjernet. Hvis betonen ikke beskyttes mod salte, kan nedbrydningsprocessen ske på bare et par år. De mest udsatte miljøer er der, hvor det kører flest biler, såsom broer og tunneler, men også i parkeringskældre mv. Det er også almindeligt at salte på balkoner, svalegange mv., så det er vigtigt at beskytte sin beton med en form for imprægnering eller belægning, f.eks. et Sikafloor®-system.