Sikas brede sortiment af tilsætningsstoffer tilfærdigbeton tilfredsstiller de fleste behov. Vores tilsætningsstoffer er tilpasset lokale forhold, cementer og høje miljøkrav.

Superplastificerende stoffer til færdigbeton

Kompleksiteten i færdigbeton kræver også, at tilsætningsstofferne imødekommer de forskellige krav, som bearbejdelighed, bearbejdningstid, hærdeudvikling mv. Med Sika ViscoCrete-teknologien har Sika et bredt program, som tilfredsstiller alle disse krav, også med forskellige cementtyper.

Plastificerende stoffer

Plastificerende tilsætningsstof (Plastiment), som giver mellem vandreduktion.

Luftindførende og dæmpende stoffer

Frostbestandighed er en vigtig egenskab for mange betonkonstruktioner i et koldt klima. Sika har luftindførende (Sika AER) stoffer for at tilføre luft til betonen for at give modstandsdygtighed over for frost.

Luftporer i overfladen kan også reduceres med Sikas løsninger til dæmpning af luftporer (Sika Perfin). Sika Demper reducerer uønskede luftporer.

Retarderende stoffer

For at udsætte betonens størkningstidspunkt.

Accelererende stoffer

Sikas Rapid-teknologi er udviklet til at kunne fremskynde størkningstidspunktet eller accelerere hærdningen i en tidlig fase.