Sikas brede sortiment af tilsætningsstoffer til elementindustrien, tilfredsstiller de fleste behov. Vores tilsætningsstoffer er tilpasset danske forhold, cementer og høje miljøkrav.

superplastificerende stoffer til færdigbeton

Elementidustrien stiller høje krav til betonen, åben tid, hærdning udvikling etc. Med Sika ViscoCrete teknologi har Sika et bredt program, der opfylder alle disse krav, også med forskellige typer cement.

Accelererende stoffer

Sika Rapid teknologi er designet til at fremskynde størkningstidspunktet, eller accelerere hærdningen i en tidlig fase.

Kompakteringshjælpemiddel

Sika har specialiserede stoffer til både produktion af huldæk (Sikament HD), belægningssten, tagsten og rør og kummer (Sika Paver) som letter komprimering ved maskinel behandling og for bedre kompaktering og tætte overflader.