Øvrige

Sika® Intraplast® A

Ekspansionsmiddel til cementmørtel. Intraplast-A anvendes som et tilsætningsstof i cementmørtel, hvor der er ønske om en ekspansion i mørtlen. Velegnet til:

 • Injiceringsmørtel
 • Tætningsmørtel omkring rørgennemføringer
 • Udfyldning af mindre hulrum i beton, klipper, murværk m.v. understøbningsmørtel

Purigo®-5S

Støvbinder til beton. Purigo-5S anvendes som støvbinder på hærdnet beton. Purigo-5S kan ikke anvendes på ikke cementbaserede materialer.Behandlingen kan ikke forbedre dårlig, nedslidt beton.

Sika® UCS

Antiudvaskningsadditiv.Sika-UCS antiudvaskningsadditiv anvendes for at forhindre udvaskning af cementen i beton og mørtel. Sika-UCS antiudvaskningsadditiv er specielt egnet til støbeopgaver under vand, hvor der anvendes beton og mørtel i flydende konsistens. Undervandsbeton, der indeholder Sika-UCS antiudvaskningsadditiv er selvnivellerende og selvkomprimerende.

Sika® WT-110 P

Sika WT-110P er et kombineret vandtætnende og superplastificerende tilsætningsstof til beton, som bruges til at reducere vandindtrængning og forbedre bearbejdeligheden i beton. Sika WT-110P anvender Sika ViscoCrete teknologien til, afhængigt af tilslagsmateriale, at producere vandtæt beton ved v/c < 0,45 og konsistens S3 uden behov for yderligere superplastificerende tilsætningsstoffer.

Sika® WT-200 P

Sika® WT-200 P er et kombineret vandafvisende, vandtætnende og krystalliserende tilsætningsstof til beton, som bruges til at reducere permeabiliteten af beton, og har evnen til at hele revner.

SikaBond® R&B-210

SikaBond® R&B-210 er et hurtigthærdende, strukturelt, to-komponent klæbesystem, som er baseret på Sika’s Acrylic Double Performance (ADP) polymer teknologi.
Uhærdet er SikaBond® R&B-210 et pastalignende, ikke-synkende materiale, som tillader let og præcis påføring.

 • Strukturel klæbning af de fleste syntetiske gummityper.
 • Designet til dynamiske og statiske klæbe opgaver på gummi.
 • Kan anvendes til reparation af gummi transportbånd (se venligst den specifikke.
 • ”Method Statement SikaBond® R&B-200 Conveyer Belt Splicing”.

Sika® Pump

Pumpeforbedrende tilsætningsstoftil beton og mørtel.Sika Pump anvendes som tilsætningsstof til beton og mørtel til forbedring af blandingens pumpebarhed, samt for at beskytte pumpe og rør mod slitage.Sika Pump giver en væsentlig reduktion af pumpetrykket, samt gør blandingen mere plastisk og lettere flydende.Sika Pump anvendes med fordel i frisk beton med lavt bindemiddel indhold, ugunstig kornkurve eller meget fugtfølsomme blandinger, alle blandinger der kan give bleeding og/eller separation, specielt ved betonblandinger med høj konsistens.Sika Pumpnedsætter samtidig pumpetrykket og mindsker slitagen væsentligt på det anvendte udstyr. Sika Pump er derfor specielt velegnet til:

 • Undervandsbeton
 • Pumpebeton
 • Injiceringsarbejder
 • Vibreringsfri beton (S.C.C.)
 • Pumpebeton fremstillet med genbrugsbeton

SikaPump® Start-1

Pulver til fremstilling af pumpe opstart. Sika Pump-Start-1 anvendes, efter opblanding i vand, til opstart af stempelpumper med to cylindre for pumpning af cementbundne materialer.