Tørbeton

SikaPaver® HC-1

SikaPaver HC-1 er et effektivt tilsætningsstof til produktion af jordfugtige, halvtørre betonblandinger med lavt bindemiddelindhold.Produktet er specielt udviklet til forbedring af formfyldningen og komprimeringen. SikaPaver HC-1 anvendes til optimeret produktion af grå og farvede betonvarer, hvor vandindholdet i den friske beton er meget lavet.Denne betontype anvendes generelttil maskinfremstillede betonvarer, der afformes straks efter udstøbningen, som f.eks.:Belægningssten og fliser, kantsten, støttemure, betonrør ,brøndgods, huldæk der fremstilles med jordfugtig beton og diverse betonvarer til have- og landskabsudsmykning

SikaPaver® AE-315

SikaPaver-AE315 har en kraftigt reduktionseffekt overfor kalkudblomstringer og forstærker farve intensiviteten i farvede betonprodukter. Desuden hjælper den til en bedre kompaktering af betonprodukterne.