Overfladeretardere

Sika® Rugasol® A

Overfladeretardere (vandige opløsninger). Rugasol A, Rugasol AS, Rugasol AS + 100% og Rugasol AS + 200% anvendes til retardering af betonoverflader, hvor stenmaterialet ønskes frilagt. Rugasol A og AS anvendes fortrinsvis til frilægning af vandrette overflader, positiv som negative.På skrå og lodrette flader anvendes Rugasol TA og TAS typerne.