Acceleratorer

Sika® Accelerator

Sika Accelerator er et kloridfrit afbindings- og hærdningsaccelererende tilsætningsstof til mørtel og beton. Sika Accelerator indeholder ikke klorider og kan derfor anvendes i armeret beton.

Sika® Frostschutz flüssig

Sika Frostmiddel er et accelererende additiv, som fremskynder afbindingstiden og den tidlige styrkedannelse i beton og cementmørtel.
Sika Frostmiddel er velegnet til såvel armeret som uarmeret beton.