Luftindførende

Sika® Aer Liquid

SikaAer er et brugsfærdigt luftindblandingsmiddel baseret på syntetisk tensid. Luftindblandingsmidlet er en klar væske, som kan fortyndes med vand.SikaAer er et betonadditiv der anvendes til at forøge betons luftindhold.SikaAer er velegnet i forbindelse med fremstilling af frostbestandig beton, tøsaltbestandig beton, flydebeton og beton tilsat flyveaske og/eller silica.

Sika® AirPRO (SE) conc

SikaAirPro er et brugsfærdigt luftindblandende tilsætningsstof baseret på syntetiske og naturlige tensider. Luftindblandingsmidlet er en klar væske, som kan fortyndes med vand.

Betonadditivet anvendes til at forøge betons luftindhold.
SikaAirPro er velegnet i forbindelse med:

  • Fremstilling af frostbestandig beton
  • Fremstilling af tøsaltbestandig beton
  • Flydebeton
  • Beton tilsat flyveaske og/eller silica
 

Sika® Aer-15

SikaAer-15b er et brugsfærdigt luftindblandingsmiddel til beton og mørtel på basis af en kombination af vinsol resin og syntetisk tensid.SikaAer-15b er et betonadditiv der anvendes til at forøge betons luftindhold. SikaAer-15b er velegnet i forbindelse med: Fremstilling af frostbestandig beton, tøsaltbestandig beton, flydebeton og beton tilsat flyveaske og/eller silica.

Sika® Aer S

Luftindblandende tilsætningsstof til beton.

Sika® Lightcrete-400

Sika Lightcrete-400 er et skummemiddel til fremstilling af porøs letbeton.

  • Fortrinsvis med vægtfylde fra 500 – 1.500 kg/m³
  • Som varmeisolerende letbeton
  • Som udlignings- og isoleringslag i huse og kældre
  • Som let flydende fyldmasse, f.eks. til udgravninger, fyldning af gamle kanaler, fundablokke etc.