Sika FloorJoint - Innovative lydløse og vibrationsfrie fugepaneler

Sika floorjoint – innovative lydløse og vibrationsfrie fugepaneler. Lyden og følelsen af at krydse samlinger i p-huse er kendt for de fleste mennesker. Det føles ubehageligt og forårsager irritation i ører og i kroppen – men hidtil har der ikke eksisteret en god løsning. Selv sygehuspatienter har måttet udholde den ubehagelige oplevelse.

Sika kan nu tilbyde den perfekte løsning med ultratynde og næste usynlige fugepaneler. Panelerne monteres på samme niveau som gulvet, hvilket indebærer, at der ikke bliver nogen niveauforskel. En fordel med det nye system er, at det reducerer skaderne på køretøjerne, hvilket indebære en lavere udgift til reservedele. En virkelig merværdi i alle henseender!