Sikas indsats for bæredygtige byggerier og løsninger

Eftersom vi får stadigt strammere lovgivning omkring miljø og certificering, øgede energipriser og øget almen bevidsthed bliver isolering af bygninger en stadig vigtigere faktor for bæredygtigt byggeri.

Levetidsvurdering (LCA)

Levetidsvurdering (LCA) er en standardiseret metode til at bedømme og sammenligne indsats, produktion og potentiel påvirkning fra produkter og service igennem deres levetid. LCA bliver stadig mere kendt som værktøj til at vurdere bæredygtigheden af produkter og systemer.

Hvilke standarder er Sikas LCA baseret på?

Sikas LCA udføres ifølge ISO 14040 serien og EN 15804 standarden. Konsekvensanalysemetoden som anvendes er CML 2001.

Relevante kategorier og resurse indikatorer for fugemasse.

Som en standardmetode vurderer Sika alle de kategorier og resurse indikatorer, som vurderes værende vigtige ifølge de relevante standarder. For fugemasse kan Akkumuleret Energi Krav (CED) og Global Opvarmningspotentiale (GWP) anses for at være de mest relevante. Andre, såsom anvendelse af ferskvand, er mindre betydningsfulde for tætningsmidler.