Brandtestede fugemasser

Ifølge det europæiske brandklassificeringssystem skal alle detaljer i en brandklassificeret konstruktion holde samme klasse som selve konstruktionen. Dette gælder også for fuger og tilslutninger - som ikke må forringe konstruktionens brandegenskaber. Denne vejledning er rådgivende, og vores mål er at tilpasse brandfugningen, så den rigtige fuge og brandklasse opnås. Ved den mindste tvivl om den gældende klasse eller udførsel, så kontakt den ansvarlige hos Sika eller brandmyndighederne i din kommune. Vi har brandtestet vores systemer, og på Produktdatabladet fremgår, hvilken klasse systemet opnår og ikke mindst, hvordan systemet er opbygget. Fugebredder er maksimal bredde og kan reduceres. Fugedybde er minimumskrav og skal øges. Klassificeringen for hver brandsektion eller rum skal fremgå af planen over ​​bygningen, og det er den klassifikation, der gælder. Vi har i denne vejledning forsøgt at samle forskellige bygningsdele og den mest almindelige brandklasse for det rum.

Brandklasser opdeles i to hovedgrupper,
der gælder for brandfugning: E-klasse og EI-klasse.

E-klasse
Betyder ingen begrænsning af temperaturen på indersiden af rummet, der skal beskyttes.

EI-klasse
Har en maksimal tilladt temperatur på +180 OC på indersiden af det beskyttede rum, hvilket betyder, at brandfugen på indersiden er isolerende fra høj temperatur og derved står imod længere. EI er den klasse, hvor man altid bruger brandsystemer med brandtætning, og hvor der findes en temperaturhæmmende funktion.

Vores produkter kan klare helt op til 240 minutter. Se de gældende testcertifikater for hvert system.

 

PRODUKTER