Hvordan undgås de mest almindelige fejl

Risikoen for koldt vejr er endnu ikke helt væk – så det er stadig en god idé, at gennemgå procedurerne for støbning i koldt vejr.

Hvis ny beton bliver nedkølet til under frysepunktet er det næsten 100% sikkert, at det vil blive skadet i en sådan grad, at det ikke kan anvendes. Hvis friskstøbt beton nedkøles til under 0°C vil vandet i betonen fryse og ekspandere, men såfremt man holder temperaturen over 0°C vil det sikre, at den forventede betonstyrke opnås – også selvom dette tager længere tid end planlagt. Dog vil betonen, hvis den kan opnå en styrke på ca. 2MPa, formentlig kunne modstå ekspansion og skader.

Styrkeudvikling
Det er vigtigt at bemærke, at selvom temperaturen ikke når frysepunktet, vil lave temperaturer gøre, at betonen styrkeudvikles mærkbart langsommere end ved varmere omgivelsestemperaturer. Denne styrke opnås typisk indenfor 48 timer ved de fleste blandinger, hvis betontemperaturen holdes over +5°C. Så hvordan kan man, i koldt vejr, holde betonen tilstrækkelig varm i de første 48 timer, så man sikrer, at styrken kan udvikles?

Beton må aldrig støbes direkte ud på frossen jord, sne eller is. Man kan anvende varmeblæsere til at opvarme jorden inden udstøbning af betonen. Hvis det planlægges at anvende varmemåtter skal det sikres, at de både er vind- og vandtætte. Det er vigtigt, at forskalling ikke fjernes for tidligt, ellers er der risiko for, at betonen er for svage til at bære sin egen vægt, pga. af den langsommere styrkeudvikling. Den langsommere styrkeudvikling skal indregnes, når der beregnes tid til fjernelse af forskalling. Styrkeudviklingen kan også øges ved hjælp af forskellige typer additiver – søg altid råd fra dine leverandører.

Beskyttelse
Hvis temperaturerne er så lave, at man kan forvente frostvejr kan beskyttelse inkludere isolerende eller opvarmede frostmåtter og isoleret forskalling. Forskalling af tømmer er ofte tilstrækkelig isolering i sig selv. Forskalling af stål isolerer dårligt, og udsatte overflader skal dækkes med isoleringsmateriale – eller midlertidige måtter, som opvarmes med varmere.Ved frost er det bedst, at opvarme betonen (+10°C) i leveringsfasen. Hvis der ikke kan fås opvarmet beton bør man vente med betonarbejdet indtil temperaturen igen er over +2°C.

Planlægning
Når betonarbejdet planlægges kan man få oplyst temperaturen i den kommende periode fx fra DMI, og man kan så bruge disse oplysninger til at sikre, at man ikke 'fanges' og bliver nødt til at forsinke arbejdet. Udstyret med denne type informationer kan man lave sit betonarbejde perfekt, første gang, lige meget hvordan vejret er.

Er du interesseret i at vide mere om Sikas betonløsninger så klik her!