Vi støtter udviklingen af vores medarbejdere for at give dem mulighed for at leve op til de stigende krav i forbindelse med ændringer i forretningsgangen, skiftende adfærd blandt konkurrenter og kunder samt stigende krav fra kunderne. Vi evaluerer regelmæssigt vores faglige kunnen og kompetencer, og vi har fokus på integritet og engagement.

Færdigheder og kompetencer

Sika bygger på medarbejdere med et bredt udvalg af funktionelle og professionelle færdigheder og kompetencer. Vi støtter vores medarbejdere i deres karriereforløb, inden for ledelse såvel som funktionelle og tværfaglige karriereforløb. Teknisk og funktionel ekspertise sættes lige så højt som administrative færdigheder og lederevner. Samarbejde, deling af erfaringer og viljen til konstant at blive udfordret, lære og udvikle sig fagligt i alle retninger er grundlæggende for en udbytterig karriere hos Sika.

Integritet

Vores adfærd over for kunder, leverandører, konkurrenter, myndigheder og offentligheden er baseret på høje etiske standarder. Der er plads til fejltagelser, men vi går ikke på kompromis med integritet og etiske standarder. Det er vigtigt for Sika, at ansatte støtter et ærligt, åbent og respektfuldt arbejdsmiljø.

Engagement

Det er vigtigt for Sika, at medarbejderne ser opgaver og ansvar som et personligt engagement og ikke blot som en pligt eller en ordre. Engagerede medarbejdere stræber efter at finde frem til de bedste fremgangsmåder og gør en indsats for at forbedre deres færdigheder, så de lever op til de højeste standarder for ydeevne og etisk adfærd.

Sika-ånden

Sammen fejrer vi vores succes, som drives af faglig ekspertise, passion og personligheder baseret på integritet i entusiastiske teams, der arbejder på tværs af funktioner, nationaliteter og hierarki. Medarbejderne er med til at skabe en atmosfære, der sikrer, at vi når vores ambitiøse mål. De, der har været hos os længe, kalder det "Sika-ånden".