Styrken ved en god oplevelse

Hos Sika sætter vi mennesker højt og sørger for en arbejdsplads, der er præget af respekt, og hvor den enkelte har mulighed for at spille en vigtig rolle inden for et bestemt ansvarsområde. Hver enkelt medarbejders opgaver er i overensstemmelse med de fælles værdier, interne holdninger og praksis. Det er grunden til, at virksomheden insisterer på at fastholde de etiske standarder, hvor gensidig respekt såvel som tillid til ledelsen og kollegerne er central. Alle medarbejdere hos Sika deler tre altafgørende værdier: partnerskab, vedholdenhed og innovation.

Tillidsfuldt partnerskab

Samarbejde er altafgørende for virksomhedens succes. Det fremragende samarbejde hos Sika afhænger af medarbejdere, der er indstillet på teamarbejde, en åben kommunikation og individuelt ansvar. I vore dages komplekse verden afhænger det dog også af fælles redskaber. Sikas dynamiske udvikling kræver således ny måder at samarbejde på og åbenhed over for forandringer. Vigtigt for dette er integrationen af forskellige mennesker samt fremskridt inden for global udveksling af viden og erfaring. Afdelingschefer og HR-chefer har forskellige nye platforme og udvalg til rådighed, f.eks. en sparringspartner til udveksling af den såkaldte "bedste beviste fremgangsmåde".

Styrken bag vedholdenhed

Hos Sika er vi klar over, at succesrigt arbejde kræver standarder for kvalitet, rettidig opnåelse af fælles mål inden for budgettet, implementering af koncepter, faglig koordination og evnen til at fortsætte, uanset hvilke forhindringer man støder på. Hos Sika er vi afhængige af mangfoldige ressourcer og oplysninger, og sammen udvikler vi succesrige forløb, du kan udforske. Uddannelse, videreuddannelse, nye, alsidige opgaver og, hvor det er passende, erfaringer fra andre lande og andre kulturer, er en vigtig del af systematisk, avanceret udvikling af potentielle ledere.

Mod til nyskabelse

Virksomheden er stolt over at have skabt et arbejds- og ledelsesmiljø, som opfordrer til individuel frihed til at handle og træffe beslutninger såvel som entusiasme for eget arbejde, åbenhed over for forandringer og et sandt engagement blandt de ansatte. Alt dette betyder, at du opmuntres til at fremlægge dine ideer og tanker. Sika ønsker, at medarbejderne oplever tilfredsstillelse med deres arbejde og med virksomhedens succes. Dette beviser sloganet "Vær stolt af Sika, og lad Sika være stolt af dig!".