Administration af mangfoldighed

Sikas mål er at skabe et respektfuldt arbejdsmiljø, hvor ingen form for diskrimination tolereres på nogen måde. Innovation, præstationer og gensidig respekt danner grundlaget for den måde, vi arbejder sammen på. Alle i vores virksomhed bidrager til hele koncernens succes. Sika kender til fordelene ved en mangfoldig medarbejderstab og opfordrer derfor til integration af personer fra forskellige samfundslag.

På tværs af kulturer

Sika er en global arbejdsgiver, og i dette yderst konkurrenceprægede miljø er vi afhængige af tolerante og erfarne medarbejdere, da de er en væsentlig faktor for vores succes. International arbejdserfaring er efterhånden i stadig højere grad et krav for at få en ledende stilling. Sika vil støtte sine mest kvalificerede talenter ved at tilbyde sådan erfaring såvel som at bruge faglærte personer til at videregive deres viden til andre dele af verden for at kunne forbedre vores virksomhed og opnå vores mål.

Socialt ansvarlig ledelse

Sikas arbejdspladser rundt om i verden er integreret i det lokale samfund. Sikas opgave er at levere langsigtet og vedvarende succes til alle interessenter – økonomisk, miljømæssigt og socialt. Ledelsen og medarbejderne ansættes hovedsagligt lokalt og nationalt. Med hensyn til arbejdspladsens menneskelige miljø og nærområdet stræber vi efter at bidrage til etableringen af et stærkt lokalsamfund og nabolag. Det er for eksempel vigtigt for os, at der er en sammenhæng med lokalsamfundet, da det er værdifuldt og nødvendigt.

Kvalitet gennem mangfoldighed

Behov, ønsker og sprogene, som vores kunder udtrykker sig på, er vidt forskellige. Vi skal kunne forstå dem, hvis vi skal kunne give vores kunder en serviceoplevelse af høj kvalitet. Forbedringen af kvaliteten af vores produkt og servicetilbud begynder med administrationen af mangfoldighed i Sika. Dette omfatter en sammensætning af medarbejdere, der er lige så mangfoldig som vores kunder, en påskønnelse af de forskellige kulturers perspektiver og holdninger, en evne til at tage højde for forskellige behov og præferencer blandt personer med anden oprindelse og behovet for at lære ledelsen og medarbejderne at forstå og relatere sig til en kompleks kundekreds. Derfor er det vigtigt for os at være åbne over for mangfoldighed.