Det menneskelige syn på succes

Hos Sika har vi en kultur, der er baseret på disse værdier: modet til samarbejde, vedholdenhed og innovation. Vi forventer meget, men har også meget at tilbyde: Det er vores mål at belønne præstationer og engagement – og ikke kun gennem løn, der er baseret på præstationer og ansvarsniveau og suppleret med sundhedsforsikring og pensionsbidrag, som ligger på linje med det nationale niveau. Vi giver også højeste prioritet til disse aspekter:

En ramme for udvikling

Det er vores mål at skabe en ramme for udvikling af talenter. Vi forventer, at vores medarbejdere opnår de aftalte mål, men vi betragter også fleksibilitet i forhold til jobbeskrivelsen, internationale karrieremuligheder og samarbejde som meget vigtige elementer for medarbejdere i Sika-koncernen.

Individuelt ansvar

Det mest kendetegnende karaktertræk ved en medarbejder i Sika er evnen til at præstere sammen med gode sociale kompetencer: En Sika-medarbejder får gennemført tingene, respekterer andres meninger og kan tilpasse sig de strategiske mål. Vil du ikke blot præstere, men også levere resultater til tiden? Så er Sika stedet for dig.

Et pragmatisk arbejdsmiljø

Du stræber efter det perfekte. Sika ønsker at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udvikle sig i forhold til deres kvalifikationer og personlige egenskaber – vi stræber efter at skabe en atmosfære, hvor innovation, præstationer og gensidig respekt har plads til at udvikle sig. Et miljø, der opfordrer medarbejderne til at præstere, finde frem til de bedste metoder og få tingene gjort.

Åben kommunikation

Vi anvender en åben, engageret og direkte kommunikation. Organisationsstrukturen i Sika suppleres af en ledelsesstil, der har fokus på teamwork, og som garanterer, at kompetente medarbejdere involveres i beslutningsprocesser.

Stabilitet og pålidelighed

Sika er en virksomhed med en stabil og fremgangsrig udvikling. Virksomhedens grundlæggende principper blev udviklet af Kaspar Winkler og dr. Fritz Schenker og fokuserer på nytænkning og innovation.  Også i dag kombineres modet til at give sig i kast med nye ideer med styrken til at opretholde og tilpasse virksomhedens udvikling i overensstemmelse med langsigtede strategier. Sika fokuserer på bæredygtig vækst, så vi kan bevare og skabe nye arbejdspladser på langt sigt.