Jordens klima forandres, og der har konsekvenser for hele verden. Dette gør, at klimabeskyttelse, særligt den fortsatte nedbringelse af udledningen af drivhusgasser, er en afgørende opgave i fremtiden.


SIKAS LØSNINGER TIL AT BESKYTTE KLIMAET

  • Lim til solcellepaneler har god vedhæftning til meget varme overflader.
  • Højreflekterende tag-membraner øger effektiviteten i solcelle installationer og sænker kølebehovet i bygninger.
  • Et specielt korrosionssystem til havbaserede vindmølleparker garanterer lang levetid – selv under hårde forhold.
  • Sika Sarnafil tagmembraner udleder i hele sin levetid 30% mindre kuldioxid end andre mindre holdbare tagplader.


EKSEMPEL: CO2 BESPARENDE BETONADDITIVER

Betonadditiver kan anvendes til at mindske cementindholdet i betonen uden at man forringer kvaliteten. Store mængder CO2, som udledes ved forbrænding af kalksten i cementproduktionen kan således undgås.

Det store besparelsespotentiale blev demonstreret af en Sika-kunde, som havde brug for 3600 m² beton til bygning af en gastank. Ved anvendelse af additivet Sika ViscoCrete opnåede man en netto-besparelse på kuldioxidudslippet på 50 tons eller 9%.

Sammenlignet med det årlige konkrete forbrug på 5 milliarder m² vil der besparelsen være i størrelsesordenen 72 millioner tons kuldioxid, hvilket svarer til ca. det årlige CO2-udslip fra Østrig.