Det globale forbrug af brændstoffer såsom råolie, kul eller naturgas og råvarer som vand, jernmalm eller cement øges konstant. Dette på trods af, at disse ressourcer er begrænsede og udvindingen af dem bliver stadig dyrere, eller påvirker klimaet negativt. Effektiv anvendelse af ressourcerne er en af de største udfordringer for vores generation. Sika tilbyder mange løsninger, som bidrager til effektiv anvendelse af energi og råvarer.


SIKAS LØSNINGER TIL AT SPARE PÅ ENERGI OG RÅMATERIALER

  • Sikas betontilsætningsmidler til højkvalitetsbeton, som indeholder genbrugte tilslagsstoffer, mindsker efterspørgslen på grus.   
  • Specielle tætninger til argonfyldt energiglas og til limning af lettere vinduer, forbedrer varmeisoleringsevnen ved opførelse af lavenergibygninger.
  • Strukturelle lime og polymerbaserede forstærkningskomponenter til letter biler, hjælper med at spare brændstof.


EKSEMPEL: SPAR ENERGI MED GLASFACADER

Den innovative Sikasil SG-550 lim og Sikasil IG-25 fugemassen muliggør banebrydende strukturel limning. De betydelige besparelser, som opnås ved anvendelse af stærke silikonelime kan illustreres ved projekteringen af en 170 m høj bygning med 60.000 m² glas i det centrale Asien. Sika-løsningerne, som blev anvendt, har sænket behovet for silikoneholdigt materiale med hele 39 tons - sammenlignet med en montering med standardprodukter. Disse besparelser svarer til et CO2 udslip på over 100 tons og et energiforbrug på 3.000 GJ.