Astronomiske summer anvendes over hele verden når det gælder om at bygge og vedligeholde infrastrukturen. Den kraftige økonomiske vækst i udviklingslandene kræver enorme investeringer i energi, transport, vand og sygehusvæsen. Den nuværende infrastruktur i industrilandene kræver også modernisering.


SIKAS LØSNINGER TIL HOLDBARE KONSTRUKTIONER

  • Kemikalier, maskiner til sprøjtebeton, og vandtætningsmembraner muliggør effektive tunnelbyggerier
  • Komposit materialer forlænger levetiden væsentligt for ældre konstruktioner såsom broer
  • Rodbestandige tagmembraner og systemer muliggør installation af grønne tage til forbedring af klimaet i byerne
  • Særlig reparationsbrug af beton forlænger levetiden markant på broer og betonkonstruktioner


EKSEMPEL: LIM TIL TRÆGULVE

Trægulve er et populært valg ved ”grønne” byggerier pga. materialets levetid, lave krav til vedligeholdelse og det visuelle indtryk. Der findes forskellige lim-alternativer til lægning af trægulve.

SikaBond AT-80, som indeholder over 15% genbrugte råvarer, og den vandbaserede, opløsningsmiddelfrie Sika Primer MR Fast tilbyder den perfekte løsning til en pålidelig, materiale- og energieffektiv installation af naturlige trægulve.

Anvendelsen af disse to Sikaprodukter, i stedet for standardløsninger, en opløsningsmiddelfri en-komponent lim giver en nedsættelse af energiforbruget og kuldioxidudledningen med 50%.