Sika MonoTop®-412 NFG

R4 Reparationsmørtel til bærende konstruktioner, indeholder korrosionsinhibitorer.

Sika MonoTop®-412 NFG er en 1-komponent, polymer modificeret, fiber forstærket reparations mørtel med korrosionsinhibitor og meget lavt svind og opfylder kravene i klasse R4 i EN 1504-3.

 • Polymer modificeret for forbedret holdbarhed
 • Ekstra god bearbejdelighed og finish'
 • Egnet til håndudsætning og sprøjtepåføring
 • Kan påføres i op til 50 mm lagtykkelse pr påføring
 • Klasse R4 i EN 1504-3
 • Strukturelle reparationer
 • Sulfat resistent
 • Meget lavt svind
 • Kræver principelt ingen vedhæftningsprimer heller ikke ved håndudsætning
 • Indeholder korrosion inhibitor
 • Lav permeabilitet
 • A1 Brandklasse