Sikas engagement indenfor Bæredygtige

När du tänker på miljön, vad ser du då? På Sika ser vi ett energismart tak som inte bara minskar miljöpåverkan och minimerar avfall utan också ger ett högre ROI (Return On Investment). Våra tak håller kostnaderna för underhåll nere genom att leverera bevisad prestanda, år efter år, för när det gäller hållbarhet tänker vi inte bara på vad våra kunder behöver för att vara framgångsrika idag utan värdet av våra innovativa taklösningar kommer att fortsätta att leverera i årtionden framöver. Sika, prestanda som betalar sig och hållbarhet som är smart.

Sika tillhandahåller även miljövänliga takdukar för gröna tak, solreflekterande tak och solpaneler. Sika har investerat i state-of-the-art utrustning som gör det möjligt för storskalig återvinning av gamla takdukar till nya takprodukter. Dessa produkter är t ex gångbaneplattor, skyddsmembran samt tak- och vattentätningsmembran.

Sika taksystem bidrar till miljöcertifiering
Sikas taksystem bidrar till miljöcertifiering

Sarnafil, Sikaplan och SikaRoof MTC roofing system bidrar till flera poäng i de flesta Green Building certifieringssystem. Detta genom att:

  • Återskapande av grönområden som tagits bort i byggprocessen
  • Kontroll av dagvattenavrinning med Sikas gröna tak
  • Reducering av effekten av värmeöar med Sikas högreflektiva taksystem
  • Användning av högpresterande värmeisolering
Lvscykelanalys för tak
Utvärdera hållbarheten av hela taksystemet med Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) är en standardiserad metod för att utvärdera och jämföra den totala påverkan en produkt har på miljön under livscykeln. Det är också basen på vilken Sika utvecklar fakta och bedömmer miljöprestandan av en lösning. Sikas LCA`s för standard taksystem är enligt ISO 14040 serier och Standard EN 15804.


LCA modellen granskades av ledande oberoende forskningsinstitutet Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA).
Kundanpassade LCA kan beräknas för specifika projekt, och uppbyggnaden av Sika taksystem kan anpassas till specifika förhållanden i projektet.

Lång hållbarhet över tid
Säkra hållbarheten på ditt tak i årtionden med Sikas prestanda

Hållbarheten i byggmaterial är en viktig drivkraft i hållbart byggande. Interna och  externa undersökningar har dokumenterat enastående livslängd på Sarnafi l® och Sikaplan® taksystem.
Den British Board of Agrement (BBA) certifierar Sarnafi l® G/S > = 1,5 mm membraner till att ha en förväntad livslängd på "över 40 år".
Investera i hållbarhet betyder att spara energi och resurser.
Investera i hållbarhet är ett smart val - det innebär mindre kostnader för underhåll och reparation.

Gröna tak
Låt Sika bygga din gröna tak

Att anlägga ett grönt tak till en annars oanvänd yta är fördelaktigt för den omkringliggande miljön. De förlorade gröna ytorna och naturliga processerna såsom fotosyntes återställs, bara några våningar upp. Men gröna tak har också andra fördelar som kanske inte är lika välkända:

  • Kontroll av dagvatten
  • Reducering av urbana värmeöar
  • Reducering av energiförbrukning
  • Förbättrad luftkvalitet
Återvinning vid End-of-life
Sikas återvinningsprogram

Återvinning är ett smart val –  det sparar energi och resurser. Sarnafi l® och Sikaplan® taksystem har legat i framkanten när det gäller återvinning sedan 1960-talet.
Återvinning av produktionsavfall: Sika har återvunnit produktionsavfall och kantbitar sedan 1960-talet.
Återvinning av produkter efter användning (end-of-life): Sika deltar aktivt i återvinningsprogrammet ROOFCOLLECT
Innovativa produkter som görs att återvunnet material: produktionsavfall och membran som använts som takmembran återvinns till nya produkter såsom skyddsmembran och gångbaneplattor.